Logo informiert.de
Steinmetzbetriebe | Grabdenkmale Firmen- und Adressinformationen

Clemenz K. Inh. Bernd Clemenz Weber e.K.

Tannenbergstr. 5
26603 Aurich
Tel (0 49 41) 27 84
Branche: Steinmetzbetriebe | Grabdenkmale
Infos - Stichworte - Beschreibungen
Grabsteine; Grabdenkmäler; Steinmetzbetriebe; Bildhauer; Stein; Clemenz